BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233110

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ELBLĄGA - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 3
REGULACJA PRAWNA:
• Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.),
• Uchwała Nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z miejscowego planu.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73.
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium miasta powinien zawierać:
- podanie adresu terenu objętego wnioskiem, numery geodezyjne działek,
- oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy ewidencyjnej.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- za wypis i wyrys z miejscowego planu (opłata administracyjna) - 130 zł
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_3.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: czwartek, 22 stycznia 2004, godz. 08:28
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info