BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233102

Udostępnianie danych z systemu informacji o terenie
SPOSÓB ZAŁATWIENIA :
- przygotowanie danych zgodnie z zamówieniem
- przygotowanie treści umowy o udostępnienie baz danych
- zawarcie pisemnej umowy na udostępnienie baz danych
DOKUMENTY WYMAGANE OD INTERESANTA :
- zamówienie
OPŁATY :
- ceny urzędowe - rozporządzenie MRRiB z 14.11.2000r o opłatach...
- ceny umowne - zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga nr 6/99 z 28.01.1999r.
zmienione nr 35/99 11.10.1999r.
- opłata skarbowa na podanie w wysokości 5 zł - ustawa z 09.09.2000r. o opłacie skarbowej
TERMIN :
- 30 dni, w przypadku specjalistycznych opracowań –powyżej 30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
82-300 Elbląg ul.Tysiąclecia 11
pok. 7 tel. 239 30 14, 239 30 15

PODSTAWA PRAWNA :
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 .11.2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne...( Dz.U. nr 115 poz.1209 )
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16.07.2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów....( Dz.U. nr 78 poz.837 )
- k.p.a.
- ustawa z 09.09.2000r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 86 poz.960 )
© 2003 Internet-Info