BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170985

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Jan Wątroba
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 00, +48 (0..55) 239 32 50
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokój 200
Fax +48 (0..55) 239 33 31
Adres e-mail wag@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne:

1. Administrowanie budynkiem Urzędu i innymi budynkami oraz terenem w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także zarządzanie domkami wczasowymi i gospodarka lokalami biurowymi Urzędu.

2. Gospodarka środkami rzeczowymi oraz zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Urzędu.

3. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji w budynku administracyjnym Urzędu.

4. Prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego, małej poligrafii.

5. Prowadzenie spraw łączności i telekomunikacji.

6. Prowadzenie transportu własnego i obcego.

7. Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Urzędu.

8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

9. Wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi /techniczna obsługa konferencji, sesji, narad itp./.

10. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i mebli.
© 2003 Internet-Info