BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233042

ZEZWOLENIE NA ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ
Zbiórkę publiczną mogą zorganizować i przeprowadzić jedynie stowarzyszenia zarejestrowane, organizacje posiadające osobowość prawną albo komitet, organizowany dla przeprowadzenia określonego celu.
Cel zbiórki publicznej Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest sprzeczny z prawem. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele:

- religijne,

- państwowe,

- oświatowe,

- zdrowotne,

- kulturalno-społeczne,

- społeczno-opiekuńcze.


Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej udzielają:

- Prezydent Miasta, o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze miasta lub jego części,
- Marszałek Województwa, o ile zbiórka ma być przeprowadzona na terenie całego województwa bądź jego części,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze całego kraju.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95.

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej winien złożyć podanie wraz z załączonym planem przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Dokładny plan przeprowadzenia zbiórki publicznej powinien zawierać :

- Cel zbiórki publicznej,
- Forma przeprowadzenia zbiórki publicznej (np.: dobrowolne wpłaty na konto założone osobno dla każdej zbiórki przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną; zbieranie ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach zgodą ich właścicieli lub użytkowników; sprzedaż cegiełek wartościowych; sprzedaż przedmiotów)
- Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
- Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej,
- Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
- Liczba osób uczestniczących w przeprowadzeniu zbiórki publicznej,
- Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

Druk planu przeprowadzenia zbiórki publicznej – do pobrania

Opłata skarbowa:

- decyzja w zezwolenia na zbiórkę publiczną - 76 zł,

- podanie - 5 zł,

- załączniki - 0,50 zł.

Załączniki:

zbiorki_publiczne_druk.doc  -> pobierz
Druk planu przeprowadzenia zbiórki publicznej
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:19
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info