BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233095

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37/2004 poz. 333).
Wymagane dokumenty:
zamówienie (wniosek).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1
sekretariat Wydziału Geodezji pok. 138,
Referat Geodezji i Katastru pok. 114.


Opłaty za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
- opłata skarbowa – 5 zł


Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego

- Za pierwszą działkę, budynek lub lokal 138,74 zł

- Za każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 12,00 zł


Wypis z rejestru gruntów i budynków

- Za pierwszą działkę, budynek lub lokal 12,00 zł

- Za każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 6,00 zł


Kopia mapy ewidencyjnej

- arkusz A 4 27,74 zł

- arkusz A 3 36,91 zł
© 2003 Internet-Info