BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233045

IV. Wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla pracujących.
PODSTAWA PRAWNA:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 ze zmianami),
 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 ze zmianami).
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) Aby uzyskać duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
dla dorosłych należy złożyć w pok. 310 Wydziału Edukacji podanie
z prośbą o wystawienie ww. dokumentu wraz z dowodem opłaty (w podaniu należy podać imię i nazwisko, na które wystawione było wcześniej świadectwo szkolne, nazwę szkoły oraz rok ukończenia szkoły).
2) Opłaty w wysokości 19 zł. dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego
pok. 220 w godz. od 8.00 do 14.00.
3) Duplikat świadectwa wydawany jest nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia podania.
© 2003 Internet-Info