BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233115

DECYZJA O PRZENIESIENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO PODMIOTU - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 7
REGULACJA PRAWNA: art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz.1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu udzielane jest przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek zainteresowanego.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ powinien zawierać:
1) zgodę strony na przeniesienie decyzji.
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, która podlegać ma przeniesieniu na rzecz innego podmiotu,

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 76 zł
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_7.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 12:54
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info