BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Inne zamówienia
Ilość odsłon: 45100

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
Holowanie i parkowanie usuniętych pojazdów.
Treść zamówienia:
Działając w oparciu o art. 130 a ust. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie Ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym, Prezydent Miasta Elbląga zamierza wyznaczyć na rok 2004 jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na wyznaczonych parkingach na zasadach przewidzianych w wyżej wymienionej Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

Podmioty zainteresowane świadczeniem wyżej wymienionych usług powinny złożyć pisemną ofertę do Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 w terminie do 10.12.2003 r. Kopert powinny być zalakowane i oznaczone dopiskiem: „holowanie”.

Opłaty za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów ustalone zostały Uchwałą Nr XXVIII/957/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy woj. warmińsko-mazurskiego nr 05, poz. 980 z 27 maja 2002 r.).

Oferty mogą zgłaszać jedynie podmioty mające swoją siedzibę na terenie miasta Elbląga.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
-oferowany zakres usług wynikający z § 2 cytowanej Uchwały Rady Miejskiej,
-wykaz posiadanego sprzętu i pojazdów do oferowanych usług,
-posiadanie własnego lud dzierżawionego parkingu strzeżonego,
-proponowane formy organizacyjne oferowanych usług,
-dyspozycyjność w świadczeniu oferowanych usług (dyżury, telefony, dostępność do usług w ciągu 24 h)
-kserokopię licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy dla pojazdów lub zespołów pojazdów przekraczających 3,5 t d.m.c.

(Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
© 2003 Internet-Info