BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170955

Referat Finansowy Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 27, +48 (0..55) 239 32 77
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokoje 222 - 231
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail wfbrf@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości gminy oraz księgowości podatkowej zgodnie z obowiązującymi terminami.

2. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie podatków i opłat lokalnych,

3. Rozliczanie i dokonywanie księgowania różnych dochodów budżetowych,

4. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5. Opracowywanie zbiorczych okresowych sprawozdań finansowych,

6. Windykacja należności podatkowych (upomnienia, tytuły wykonawcze, zajęcia hipoteczne),

7. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości i powszechności opodatkowania,

8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzania lub ustalania podatków i opłat lokalnych w oparciu o obowiązujące przepisy.
© 2003 Internet-Info