BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200101

Uchwała Nr VIII/163/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Centrum Rehabilitacji w Elblągu ul. Królewiecka 15.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Druk Nr 37 A / VIII


U C H W A Ł A NR VIII/163/2003

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Centrum Rehabilitacji w Elblągu ul. Królewiecka 15.

Na podstawie art. 45 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408; Zmiany: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz.1041; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 ? 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że liczba przedstawicieli wchodzących do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Centrum Rehabilitacji? wynosi 4 osoby.

§ 2.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Centrum Rehabilitacji? w Elblągu w składzie:

1. Marek Gliszczyński - Przewodniczący Rady Społecznej
Przedstawiciel Prezydenta
2. Mirosław Borzęcki - Przedstawiciel Wojewody
3. Stanisław Leszczyc-Grabianka - Członek
4. Teresa Bocheńska - Członek
5. Janusz Lassmann - Członek
6. Jan Witkowski - Członek

§ 3.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata przy czym członkowie Rady, której kadencja dobiegła końca, sprawują swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VI/190/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.04.1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Andrzej Kempiński
© 2003 Internet-Info