BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233080

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA ZMIANY W ZAŚWIADCZENIU O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe ustawy:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
Przy zmianie w zaświadczeniu o działalności gospodarczej należy:

wypełnić :
1. druk – zgłoszenie o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej (w załączniku)

dołączyć do zgłoszenia:
2. oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (przedsiębiorca niniejszy dokument otrzymuje przy otwarciu działalności lub zmianie w ewidencji)

Opłaty jakie należy ponieść:

opłata 50,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego pokój 220 w godz. 8:00 – 14:00

Czas oczekiwania na zaświadczenie:

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji w terminie do 14 dni od daty złożenia zgłoszenia przez przedsiębiorcę. Zwykle zaświadczenie wydawane jest w przeciągu 2-3 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru dokumentu:

Przedsiębiorca po odbiór zaświadczenia winien stawiać się do ewidencji działalności gospodarczej osobiście z dowodem osobistym lub za pośrednictwem pełnomocnika z potwierdzonym pełnomocnictwem notarialnym i dowodem osobistym, a także w przypadku złożenia osobistego przez przedsiębiorcę zgłoszenia organ ewidencyjny może zaświadczenie wysłać listownie pod wskazany adres.

Załączniki:

zgloszenie_-_zmiana.doc  -> pobierz
Druk zgłoszenia o dokonanie zmiany w zasobach Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 00:47
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info