BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52068

Ewidencja ludności
Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.
Na podstawie otrzymanych odpisów aktów stanu cywilnego z urzędów stanu cywilnego, dokonuje się:
- zameldowania noworodków,
- wymeldowania osób zmarłych,
- adnotacji o zmianach stanu cywilnego w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,
- rozwiązania małżeństwa,
- unieważnienia związku małżeńskiego itp.
Poza tym ewidencja ludności gromadzi (rejestruje) pobyt osoby pod wskazanym adresem - ruch ludności.
Dane z ewidencji ludności udostępnianie są na wniosek osoby zainteresowanej, osoby która wykaże interes prawny bądź uprawnionych podmiotów.

OPŁATY:
W kasie Urzędu (Pokój 220) 1 Piętro Budynek Główny
lub na konto Bank Millenium S.A. o/Elbląg
88 11602202 00000000619 13350
dopiskiem "informacja-ewidencja ludności",

- udostępnianie danych osobowych - 30,40 zł


W znaczkach skarbowych:

- opłata za wniosek - 5 zł,
- za wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności - 11 zł,
- od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej zaczętej stronicy - 3 zł
© 2003 Internet-Info