BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233101

Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych w formie kopii analogowych i cyfrowych
SPOSÓB ZAŁATWIENIA :
- przyjęcie zlecenia i określenie zakresu i formatu danych lub materiałów do udostępnienia
- przygotowanie lub opracowanie materiałów
- wydanie materiałów zleceniodawcy
DOKUMENTY WYMAGANE OD INTERESANTA :
- wypełniony druk zlecenia
OPŁATY :
- ceny urzędowe rozporządzenie MRRiB z 14.11.2000r. w sprawie opłat
- ceny umowne - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 6/99 z 28.01.1999r
zmienione 11.10.1999r. nr 35/1999
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł - ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej
TERMIN :
1-30 dni, w przypadku specjalnych opracowań termin powyżej 30 dni – do uzgodnienia

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
82-300 Elbląg ul.Tysiąclecia 11
pok. 7 tel. 239 30 14, 239 30 15

PODSTAWA PRAWNA :
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999r.w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny...
( Dz.U. nr 49 poz.493 )
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14.11.2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne ... ( Dz. U. Nr 115 poz.1209 )
- ustawa z 9 .09.2000r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 86 poz.960 )
- k.p.a.
© 2003 Internet-Info