BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137263

Stacje Kontroli Pojazdów na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 20.04.2004
Wydane przez: Referat Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Gospodarczego
Treść dokumentu:
STACJE KONTROLI POJAZDÓW
Wykaz stacji diagnostycznych
uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów na terenie miasta Elbląga

Lp. Numer stacji Adres Uprawnienia
1.
NE 01 ul. Grunwaldzka 61 okręgowa
A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
2.
NE 02 ul. Królewiecka 130 AB/bce
3.
NE 03 ul. Warszawska 87 B/cef
4.
NE 04 ul. Grunwaldzka 109/113 ABT/cdefh
5.
NE 05 ul. Ogólna 1e ABT/cdefh
6.
NE 06 ul. Zagonowa 12 ABTE/cdefh
7.
NE 07 ul. Lotnicza 2 ABT/cdefh
8.
NE 08 ul. Komeńskiego 5 ABT/cdefh
9.
NE 09 ul. Aleja Odrodzenia 3 BT/cdefgh
10.
NE 10 ul. Nowodworska 46 ABTE/cdefh
11.
NE 11 ul. Bema 54 AB

Oznaczenia:
1. Symbole rodzajów pojazdów:
A ? motocykle i motorowery,
B ? pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
C ? pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,
CC ? pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D ? autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T ? ciągniki rolnicze,
E ? przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

2. Symbole rodzajów badań:
b ? pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
c ? pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
d ? pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e ? pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
f ? okresowe pojazdu marki ?SAM?
g ? co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki ?SAM?, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki ?SAM? co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań
h ? nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach, ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.


Wykaz diagnostów
uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrudnionych na uprawnionych stacjach diagnostycznych na terenie miasta Elbląga

Lp. Numer stacji Imię i nazwisko Uprawnienia
1. NE 01 Bohdan Głodowski A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
2. Zygmunt Chamerski A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
3. Ryszard Bukojemski A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
4. Henryk Wadecki A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
5. Andrzej Komór A,B,C,CC,D,T,E/abcdefgh
6. NE 02 Józef Skowron AB
7. Wojciech Chwała AB/bc
8. Bogusław Świderski AB/bce
9. NE 03 Mirosław Bonin B/cef
10. Ireneusz Olszewski B/cef
11. Jan Stelmach ABT/cdefh
12. Dariusz Maszkowski ABT/cdefh
13. Tomasz Stolarowicz ABT/cdefh
15. Marek Hołowacz ABT/cdefh
16. NE 05 Mariusz Kołtun ABT/cdefh
17. Jacek Ulanowski ABT/cdefh
18. Łukasz Zembrzycki ABT/c
19. NE 06 Jan Raszuta ABTE/cdefh
20. Grzegorz Raszuta ABTE/cdefh
21. NE 07 Andrzej Kłoczewiak ABT/cdefh
22. Zbigniew Aleksandrowicz ABT/cdefh
23. Kazimierz Kamiński ABT/cdefh
24. Andrzej Żebrowski ABT/ceh
25. Krzysztof Brzeziński ABT/ch
26. Roman Storoniak ABT/cdefh
27. NE 08 Piotr Seweryński ABT/cdefh
28. Sławomir Olak ABT/cdefh
29. NE 09 Tomasz Sztychmiler BT/cdefgh
30. Henryk Sztychmiler BT/cdefgh
31. Marek Kordecki B
32. NE 10 Maciej Matyjas ABTE/cdefh
33. Zbigniew Korbolewski AB/cdef
34. Aleksander Ciosek AB/cdef
35. NE 11 Bogusław Szczepański AB
36. Wacław Staroń AB
© 2003 Internet-Info