BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233104

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Podstawa prawna:
 art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000r. Nr 46 , poz. 543 ze zmianami)

Bonifikaty udziela się :
- osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe,
- osobom, będącym członkami spółdzielni mieszkaniowej – w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Wysokość bonifikaty: 50%

Opłata skarbowa: nie podlega
Do wniosku o udzielnie bonifikaty, sporządzonego według wzoru, należy dołączyć:
 zaświadczenie (a) o zarobkach za IV kwartał roku poprzedniego lub
odcinek renty albo emerytury,
 zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych).


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych – pokój 130, w Punkcie Informacyjnym bądź za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być udzielona bonifikata.

Załączniki:

wniosek_o_bonifikate.doc  -> pobierz
WNIOSEK o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: środa, 15 października 2003, godz. 09:37
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info