BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170992

Zespół Radców Prawnych
Zdzisława Wójcik - Koordynator Zespołu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 03 , +48 (0..55) 235 33 53
Lokalizacja Budynek główny "A", II piętro, pokój 303
Fax +48 (0..55) 235 3555 , +48 (0..55) 239 3330
Zakres obowiązków:
Do Zespołu Radców Prawnych należy wykonywanie obsługi prawnej poprzez:

1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Prezydenta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady.

2. Udzielnie porad i wydawanie opinii prawnych dla Prezydenta i Naczelników Wydziałów oraz występowanie w charakterze pełnomocnika przed Sądami Powszechnymi i sądami administracyjnymi.

3. Opiniowanie projektów umów i porozumień.

4. Udzielanie porad prawnych organom Rady z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

5. Udzielanie pracownikom Urzędu wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

6. Współpracę z Naczelnikami Wydziałów w przypadku zmian w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności wydziałów.
© 2003 Internet-Info