BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233077

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowiska 1-5

Chcąc uzyskać informację o danych osobowych
ze zbioru danych osobowych należy:
- wypełnić wniosek o udostępnienie danych osobowych,
- dołączyć dowód wpłaty o wartości 30,40 zł (nie dotyczy jednostek budżetowych) - płatne w kasie Urzędu
lub na konto:
Bank Millenium S.A. o/Elbląg
88 11602202 00000000619 13350
dopiskiem "informacja-ewidencja ludności",

- opłata w znaczkach skarbowych za wniosek - 5 zł,
- przedłożyć do wglądu dowód osobisty (jeśli wniosek składa osoba fizyczna)
© 2003 Internet-Info