BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200122

Uchwała Nr XI/221/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Uchwała Nr XI/221/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27.XI.2003

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; 2002 Nr 113, poz. 984) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Elblągu uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2010 będących w posiadaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

uzasadnienie_plan_wielo..doc  -> pobierz
Uzasadnienie
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:28
  Typ MIME: application/msword
 
plan_2004-2010ostat.xls  -> pobierz
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:29
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
planostat.doc  -> pobierz
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:29
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info