BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170984

Urząd Stanu Cywilnego Wydziału Spraw Obywatelskich
Kierownik USC Anna Szocik
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 80 do 85
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Sporządzanie aktów małżeństw w księgach stanu cywilnego, prowadzenie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisków oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń.

3. Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych, wydawanie odpisów oraz zaświadczeń.

4. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska męża matki.

5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organ przechowujący odpisy ksiąg stanu cywilnego.

6. Współpraca z urzędami stanu cywilnego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

7. Wystawianie odpisów aktów stanu cywilnego z ksiąg poniemieckich oraz coroczne przekazywanie ksiąg 100 letnich do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego.

8. Prowadzenie skorowidzów do aktów stanu cywilnego.

9. Wydawania decyzji administracyjnych w tym:

a) dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

b) zezwalających na zawarcie małżeństwa poza miejscem zamieszkania stron,

c) zaświadczeń o zdolności prawnej obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,

d) unieważnienie aktu, uzupełnienie jego treści oraz sprostowanie błędów pisarskich,

e) umiejscowienie i odtworzenie aktu lub ustalenie jego treści,

f) zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.
© 2003 Internet-Info