BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170969

Referat Geodezji I Katastru Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu: Iwona Kozoń
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 14, +48 (0..55) 239 31 15
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail geodezja@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Zakres obowiązków:

I. Zadania własne:

1. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.

2. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości.

3. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.


II. Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych.

3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

4. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

5. Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

6. Zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

7. Przeprowadzanie scalania lub wymiany gruntów.
© 2003 Internet-Info