BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137284

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI MIASTA ELBLĄGA DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ
Treść dokumentu:
Miasto Elbląg jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń:

1. Związek Miast Polskich

Gmina Miasto Elbląg należy do Związku od 1990 r. – Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/36/90 z dnia 22.11.1990 r.
Gmina Miasto Elbląg reprezentowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląga.

2. Związek Miast Bałtyckich

Gmina Miasto Elbląg należy do Związku od 1991 r. – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/162/91 z 21.11.1991 r.
Delegatem do Związku Miast Bałtyckich jest Andrzej Kempiński.

3. Związek Miast i Gmin Morskich

Gmina Miasto Elbląg należy od 1991 r. – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/163/91 z 19.12.1991 r.
Delegatem do ZMiGM jest Zdzisław Olszewski.

4. Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych

Gmina Miasto Elbląg była współzałożycielem Związku zarejestrowanego w 1996 r. – Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/156/95 z 20.04.1995 r.
Gmina Miasto Elbląg posiada 4 przedstawicieli w Związku: Marek Gliszczyński, Maria Kosecka, Jerzy Wcisła.

5. Euroregion Bałtyk Stowarzyszenie Gmin RP

Gmina Miasto Elbląg była jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/514/97 z 9.10.1997 r.
Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląga

6. Związek Miast Nowej Hanzy

Gmina Miasto Elbląg należy do Związku od 1998 r. – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/653/98 z 18.06.1998 r.
Delegat do Zgromadzenia Delegatów Hanzy – Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info