BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137282

Rejestracja przedpoborowych
Z dnia: 01.10.2003
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść dokumentu:
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż w terminie od 01.10.2003 r. do 31.10.2003 r. w godz. 9.00 – 14.00 (budynek Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 pok. 95) odbywa się rejestracja przedpoborowych.

Obowiązek zgłoszenia się na rejestrację obejmuje mężczyzn – obywateli polskich – urodzonych w 1985 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1979 – 1984, którzy nie dopełnili go we właściwym czasie, zamieszkałych stale lub czasowo (ponad 2 miesiące) na terenie miasta Elbląga.

Przedpoborowi zgłaszający się do rejestracji winni przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić ich tożsamość.

Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu jest zagrożone kara grzywny albo karą ograniczenia wolności. Wobec niestawiennictwa może, na przedpoborowego, zostać nałożona kara grzywny w celu przymuszenia do stawiennictwa albo zarządzone przymusowe doprowadzenie do urzędu przez policję.
© 2003 Internet-Info