BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233063

ZAWIADOMIENIE O POWSTANIU ODDZIAŁU ZAREJESTROWANEGO STOWARZYSZENIA
Prezydent Miasta prowadzi ewidencję oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych.
Każdy oddział stowarzyszenia z siedzibą w Elblągu musi zgłosić swoją działalność Prezydentowi Miasta. Powstanie oddziału stowarzyszenia zostanie odnotowane w ww. ewidencji.
Dokumenty niezbędne w celu dokonania wpisu oddziału stowarzyszenia do ewidencji:

- uchwała (odpis) organów centralnych stowarzyszenia o utworzeniu oddziału stowarzyszenia,
- uchwała członków oddziału o utworzeniu oddziału stowarzyszenia z siedzibą w Elblągu,
- listę członków,
- statut stowarzyszenia,
- skład zarządu i komisji rewizyjnej.
© 2003 Internet-Info