BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233078

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
Z akt ewidencji ludności wydawane sa zaświadczenia zakresu danych osobowych gromadzonych przez Dział Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowiska 1-5; pok. 94.

Zaświadczenia wydawane są na wniosek osób zainteresowanych ( osóby, których dane są na zaświadczeniu) i po uiszczeniu nw. opłat w znaczkach skarbowych.

Opłaty skarbowe:

- opłata za wniosek - 5 zł,
- za wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych - 11 zł,
- od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej zaczętej stronicy - 3 zł
© 2003 Internet-Info