BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52069

Dowody osobiste
Gromadzone są tu wnioski dowodowe osób, którym wydano dowód osobisty.
Udostępnienie danych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, osoby która wykarze interes prawny bądź uprawnionego podmiotu.

Opłaty w znaczkach skarbowych:

- opłata za wniosek o dowód osobisty w przypadku osób niepełnoletnich - 5 zł,
- za wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych - 11 zł,
- od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej zaczętej stronicy - 3 zł
© 2003 Internet-Info