BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233038

POKRYWANIE OPŁAT I NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY ZASADNICZEJ
Prezydent Miasta, na wniosek uprawnionej osoby, pokrywa opłaty i należności mieszkaniowe, po uprzednim przyznaniu tych należności decyzją administracyjną.
O pokrywanie opłat i należności mieszkaniowych ubiegać się ma prawo:
* żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

* małżonka żołnierza,

* żołnierz samotny.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95

Do wniosku należy załączyć:

- zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, stwierdzające, że wnioskodawca lub jego małżonek jest najemcą bądź właścicielem lokalu mieszkalnego albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny,oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbywanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej oraz podające okres, na jaki został on powołany do tej służby,

- oświadczenie wnioskodawcy, stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
© 2003 Internet-Info