BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233068

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH
Zgłoszenia danych wymaganych do zameldowania dokonuje się osobiście na drukach meldunkowych (wypełnianych na każdą meldującą się osobę). Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty). Jeśli zameldowania dokonuje osoba posiadająca pobyt stały w innej miejscowości, to powinna posiadać zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego.

Osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu winny przedstawić książeczkę wojskową. W przypadku posiadania karty mobilizacyjnej, przed zameldowaniem należy z drukiem meldunkowym zgłosić zmianę adresu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ul. Królewiecka 167 A (Elblag).
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowiska 1-4.

Przy zameldowaniu na pobyt stały (zasiedlenie) do nowego mieszkania (domu), należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu.
W przypadku zameldowania w :
-mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym lokatorskim lub zakładowym (decyzja przydziału),
-mieszkaniu własnościowym spółdzielczym bądź komunalnym (decyzja przydziału, akt notarialny lub aktualny wyciąg z księgi wieczystej - w przypadku istnienia zapisu w księgach wieczystych),
- domu jednorodzinnym (akt notarialny lub wyciąg z księgi wieczystej);
- przy zameldowaniu do nowo wybudowanego domu należy przedłożyć zaświadczenie z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego o nadanej numeracji budynku.


Nie podlega opłacie skarbowej
© 2003 Internet-Info