BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137285

Pozostałe informacje i komunikaty Zarządu Dróg UM w Elblągu
Z dnia: 8.07.2004
Wydane przez: Zarząd Dróg UM w Elblągu
Treść dokumentu:
KOMUNIKAT GDDKiA
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. od pierwszego piątku po zakończeniu roku szkolnego do dnia 31 sierpnia,
od godz. 18:00 do godz. 22:00 w piątek
od godz. 7:00 do godz. 14:00 w sobotę
od godz. 7:00 do godz. 22:00 w niedzielę
obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
http://www.gddkia.gov.pl.zima_html/info.htm

TELEFONY ALARMOWE.
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu podaje numery telefonów i osoby przyjmujące w jego imieniu zgłoszenia w sprawach:

1. Awarii sygnalizacji świetlnych: Zakład Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych, osoby:
Pan Mirosław Judek, tel. 0 601-641-610, 64-18-500,
Pan Jan Grabowski, tel. 0 607-350-071, 64-18-500,
2. Zapadnięć nawierzchni ulicy oraz zniszczeń, kradzieży oznakowania poziomego i pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa drogowego: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. , osoby:
Pani Elżbieta Drywa, tel. 0 600-824-312, 232-64-08,
Pan Jan Celka, tel. 0 603-608-064, 232-64-08,
3. Kradzieży i zniszczeń elementów mostowych – Pan Zbigniew Szulik,
tel. 0 691- 702-029.

Pod podane numery telefonów należy zgłaszać całą dobę i we wszystkie dni tygodnia wszystkie zauważone awarie itp.
Osoby wymienione w punktach 1-3 są również upoważnione do załatwiania z Policją spraw związanych z kradzieżą, zniszczeniami infrastruktury drogowej i mostowej (zgłoszenia szkody, wyceny strat, składania zeznań itp.).

PRACE PORZĄDKOWE - ZIELEŃ w pasach drogowych ulic w mieście Elblągu przewidziane do realizacji 31.07.2004r.

1. Renowację trawników w pasach drogowych n/w ulic:
- Konopnickiej (od Al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości na wyremontowanym odcinku ul. Konopnickiej,
- Saperów,
- Mazurskiej (na odcinku od Al. Odrodzenia do ul. Obrońców Pokoju) + formowanie koron topól rosnących na wys. posesji ul. Mazurska 5,
- wlot ul. Bałuckiego w ul. 3 – go Maja (wydeptany trawnik)

2. Formowanie koron drzew w pasie drogowym ul. Fromborskiej na wys. Krasnego Lasu

3. Wycinka krzewów:
- ligustru rosnącego w pasie drogowym ul. Królewieckiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do wjazdu do Jednostki Wojskowej)
- rosnących w pasie drogowym ul. Matejki przy skrzyżowaniu z ul. Płk. Dąbka

4. Redukcja korony lipy oraz całkowita redukcja odrostów akacji i jej karpy rosnących w pasie drogowym ul. Wieżowej przy budynku poczty

5. Redukcja odrostów drzew w pasie drogowym ul. Zagonowej i Dojazdowej.

6. Wykoszenie trawników w pasach drogowych n/w ulic:
- Radomska,
- Stawidłowa,
- Robotnicza,
- Moniuszki,
- Traugutta,
- Górnośląska,
- Szymanowskiego,
- Marymoncka,
- Łęczycka (od ul. Bema do ul. Rawskiej),
- Bema + rozjazdy,
- Marymoncka,
- Legionów,
- Niepodległości,
- Ogólna,
- Płk. Dąbka,
- Jaśminowa,
- Brzozowa,
- Pionierska (od ul. Płk. Dąbka do ul. Robotniczej)
- Lotnicza - pasy,
- centrum miasta,

7. Wypielenie krzewów żywopłotowych na parkingu przed Sądem i na Trasie Unii Europejskiej

8. Przycięcie krzewów żywopłotowych rosnących w pasie drogowym ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Cichej do Al. Piłsudskiego

9. Uporządkowanie parkingu przy ul. Kochanowskiego – przycięcie krzewów, wygrabienie skarpy, usunięcie suchych i połamanych gałęzi

10. Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Królewieckiej)


UTRZYMANIE CZYSTOŚCI w pasach drogowych dróg publicznych w mieście Elblągu.

Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), właściciele nieruchomości, (t.j. współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, prowadzący sklepy, punkty usługowe i itp.) zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, piachu oraz innych zanieczyszczeń z chodników (niezależnie od ich szerokości tj. od granicy swojej posesji aż do krawężnika jezdni) położonych wzdłuż ich nieruchomości tj. budynków, obiektów handlowych, hoteli, szkół, działek gruntowych, terenów zielonych, parków, cmentarzy, boisk, stadionów itp.
Straż Miejska systematycznie będzie kontrolować i egzekwować realizację obowiązków właścicieli, o których mowa wyżej (dotyczy to również centrum miasta).
Wszelkie uwagi dotyczące stanu chodników i jezdni należy zgłaszać do Straży Miejskiej pod nr tel.: 239 – 30 – 34 lub Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu pod nr tel.: 239 – 32 – 95.

Na zlecenie Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu utrzymaniem czystości niżej wymienionych chodników, placów, ścieżek rowerowych, ulic, zatok autobusowych w tych ulicach zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1.

CHODNIKI

Zarząd Dróg utrzymuje czystość i porządek w okresie sezonu letniego od 01.04.2004r. do 31.10.2004r. na niżej wymienionych chodnikach w pasach drogowych w mieście Elblągu.

 Ulica Hetmańska: chodniki i ścieżki rowerowe
- od ul. Tysiąclecia do ul. 1-go Maja wraz z wysepkami na przejściach dla pieszych.

 Ulica 12-go Lutego: chodniki i ścieżki rowerowe
- od ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego wraz z chodnikami w obrębie całego skrzyżowania, obustronnie chodnik od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul.. Królewiecką

 Ulica Płk. Dąbka: chodniki i ścieżki rowerowe
- od skrzyżowania ul. Ogólnej z Płk. Dąbka (chodnik po stronie zachodniej zaczynający się od Centrum Handlowego „Ogrody” do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego).
- skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Płk. Dąbka, obręb skrzyżowania wraz z wysepkami i z północnym chodnikiem ul. Piłsudskiego od tego skrzyżowania do ul. Wiślickiej*
- Płk. Dąbka od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego obustronne chodniki (strona wschodnia i zachodnia) do skrzyżowania z ul. Królewiecką
- Skrzyżowanie ulic Królewiecka-12-go Lutego-Teatralna, Nowowiejska, obręb skrzyżowania wraz z wysepkami na przejściach dla pieszych


 Ulica Bałuckiego: chodnik
- od ul. 3-go Maja do ul. Związku Jaszczurczego.

 1-go Maja: chodniki, place
- od Pl. Słowiańskiego do Placu Konstytucji wraz z tym placem,
- plac przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 od ul. 1-go Maja do pomnika,
- plac przy fontannie-skwer Sawicza,

 ul. Gołębia: chodnik

 Plac Słowiański: chodnik
- przy siedzibie PKO BP do ul. Krótkiej,
- od strony ul. Rycerskiej i wokół przystanku TE (Tramwaje Elbląskie).


 Ulica Czerwonego Krzyża: chodnik
- od ul. 1-go Maja do ul. Nitschmana, na szerokości od sklepu Moda Polska do skweru
 Ulica Grunwaldzka: chodniki, ścieżki rowerowe, plac
- od ul. Żeromskiego do Placu Grunwaldzkiego wraz z tym placem.


 Ulica Tysiąclecia: chodniki i ścieżki rowerowe, wysepki na przejściach - od Placu Grunwaldzkiego do skrzyżowania ul. Tysiąclecia i Warszawskiej – za mostem nad rzeką Elbląg wraz z tym skrzyżowaniem.

 Ulica Giermków: chodnik,
- od ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. Rycerską-Wigilijną wraz z tym skrzyżowaniem.


 Skrzyżowanie ul. Królewieckiej z ul. Piłsudskiego: chodniki, ścieżki rowerowe, wysepki na przejściach w obrębie skrzyżowania
- chodnik dwustronny ul. Królewieckiej na odcinku od skrzyżowania do ul. Częstochowskiej,
- północny chodnik ul. Piłsudskiego od skrzyżowania za wlot ul. Szucha.


 Mickiewicza: obustronnie chodnik,
- od ul. Bema do ul. Grunwaldzkiej

 Grota Roweckiego: obustronnie chodnik,
- od ul. 12-go Lutego do skrzyżowania ul. Związku Jaszczurczego i Grobli Św. Jerzego

 Wojska Polskiego: obustronnie chodnik,
- od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego

 Plac Jagiellończyka: chodnik jednostronnie
- od ul. Teatralnej do Izby Skarbowej

 Rycerska: obustronnie chodnik,
- od skrzyżowania z ul. Giermków i Pocztową do ul. Tysiąclecia

 Pocztowa: obustronnie chodnik,
- od skrzyżowania z ul. Giermków i Rycerską do skrzyżowania z ul. Królewiecką i Robotniczą

 Robotnicza: obustronnie chodnik,
- od skrzyżowania z ul. Królewiecką i Pocztową do Szkoły Podstawowej Nr 7

 Łączności: obustronnie chodnik,

 Kosynierów Gdyńskich: obustronnie chodnik,
- od ul. Traugutta do ul. 12-go Lutego
 Traugutta: obustronnie chodnik,
- od ul. Łączności do ul. Słonecznej

 Trybunalska: obustronnie chodnik,
- od ul. Łączności do ul. Słonecznej

 Zielona: obustronnie chodnik,
- od ul. Trybunalskiej do ul. Kosynierów Gdyńskich

 Teatralna: obustronnie chodnik,
- od ul. Robotniczej do skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka, Królewiecką i 12-go Lutego

 Królewiecka: obustronnie chodnik,
- od ul. Robotniczej do ul. Szymanowskiego

 Bema: obustronnie chodnik,
- od ul. Grobla Św. Jerzego do ul. Łęczyckiej
 Saperów: obustronnie chodnik,
- od ul. Bema do ul. Podchorążych

 Armii Krajowej: chodnik,
- od ul. Pocztowej do skrzyżowania z ul. 12-go Lutego i Grota Roweckiego

 Nitschmana: obustronnie chodnik,
- od ul. Hetmańskiej do ul. 3-go Maja

 3-go Maja: obustronnie chodnik,
- od ul. 1-go Maja do ul. Tysiąclecia


JEZDNIE

Zarząd Dróg utrzymuje czystość i porządek w okresie sezonu letniego od 01.04.2004r. do 31.10.2004r. na niżej wymienionych jezdniach w pasach drogowych w mieście Elblągu.

 Ulica Bałuckiego: jezdnie, zatoki postojowe z niepłatnymi miejscami
 Ulica 1-go Maja razem z parkingiem przy Sądzie
 Ulica Giermków
 Hetmańska
 12-go Lutego
 Królewiecka
- Od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka do ul. Fromborskiej
 Piłsudskiego
 Legionów
 Niepodległości
 Ogólna
 Odrodzenia
 Płk. Dąbka
 Browarna
 Robotnicza
 Teatralna
 Nowowiejska
 Górnośląska
 Mickiewicza
 Armii Krajowej
 Grota Roweckiego
 Lotnicza
- od ul. Grunwaldzkiej do torów kolejowych i pętli autobusowej (bez tej pętli)
 Bema
 Traugutta
 Brzozowa
 Rycerska
 Pocztowa
 Agrykoli
 Wojska Polskiego
 Grobla Św. Jerzego
 Słoneczna
 Mazurska
 Pionierska
 Pasłęcka
 Warszawska (nr 500)
 Warszawska
- od ul. Tysiąclecia do ul. Orlej
 Tysiąclecia
 Pl. Grunwaldzki
 Grunwaldzka
 Trybunalska
 Kosynierów Gdyńskich
 Saperów
 Konopnickiej
 Brzeska
 Szymanowskiego
 Beniowskiego
 Żeromskiego
 Komeńskiego
 Zw. Jaszczurczego
 Wyspiańskiego
 Oboźna
 Chmurna
 Krótka
 Kościuszki
 Sienkiewicza
 Orzeszkowej
 Grottgera
 Łęczycka
 Trasa Unii Europejskiej (od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ul. Nowodworską do skrzyżowania z ul. Browarną)
 Korczaka
 Broniewskiego (od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sobieskiego)

Letnie utrzymanie chodników, jezdni i zatok dróg publicznych obejmuje:

- zamiatanie ręczne lub mechaniczne
- zraszanie terenów przy utrzymującej się suszy
- zbieranie papierów i wszelkich nieczystości z ulic oraz przyległych do nich pasów zieleni
- usuwanie odrostów traw i chwastów w jezdniach, chodnikach przy krawężnikach i obrzeżach ulic


Uwagi dotyczące czystości powyższych ciągów komunikacyjnych w mieście Elblągu prosimy kierować do Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego (tel. 239 32 95).
© 2003 Internet-Info