BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233083

Ewidencja Działalności Gospodarczej - POTWIERDZENIE KSEROKOPII ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Dokumenty:

kserokopia z ostatniego zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji (przedsiębiorca taką kserokopię do wydziału dostarcza we własnym zakresie)

Opłata:

znaki opłaty skarbowej w wysokości 3,00 zł.

Termin:

organ ewidencyjny wydaje potwierdzenie bez zbędnej zwłoki ( z reguły dzień następujący po złożeniu kserokopii)

Sposób odbioru dokumentu:

Przedsiębiorca po odbiór duplikatu winien stawiać się do ewidencji działalności gospodarczej osobiście z dowodem osobistym lub za pośrednictwem pełnomocnika z potwierdzonym pełnomocnictwem notarialnym i dowodem osobistym, a także w przypadku złożenia osobistego przez przedsiębiorcę kserokopii organ ewidencyjny może kserokopię wysłać listownie pod wskazany adres.
© 2003 Internet-Info