BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233059

ZMIANA IMIENIA
O zmianę imienia może się ubiegać:

- obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba nie posiadająca przynależności państwowej zamieszkująca na terytorium RP na pobyt stały.

Prezydent Miasta decyzją administracyjną dokonuje zmiany nazwiska lub imienia na podstawie złożonego przez wnioskodawcę podania.

Zmiana imienia może nastąpić tylko gdy wnioskodawca nosi imię:

- o brzmieniu ośmieszającym albo nie licującym z godnością człowieka,
- o brzmieniu niepolskim, , którego używa od wielu lat (wniosek musi być udokumentowany).
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 96

Należy wystąpić z wnioskiem (z uzasadnieniem) do Prezydenta Miasta Elbląg.

Załączniki do wniosku:
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia,
- aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim)
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Opłaty w znaczkach skarbowych:

- decyzja w sprawie zmiany imienia - 30 zł,
- decyzja w sprawie ustalenia brzmienia albo pisowni imienia - 15 zł,
- podanie - 5 zł,
- załącznik - 0,50 zł.
© 2003 Internet-Info