BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200132

Uchwała Nr X/220/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 3C/X

UCHWAŁA Nr X/220/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyborów ławników Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070; Nr 154, poz. 1787; z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławników Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu na kadencję lat 2004 -2007 wybrani zostali:

1. Bartosiuk Irena
2. Bieda Rena
3. Bondarska Janina
4. Czarnocki Maciej
5. Dobrzyński Józef
6. Fall Irena Helena
7. Gabryel Edward Jan
8. Gąsiorowski Janusz
9. Grzybek Danuta Małgorzata
10. Jasińska Irena Krystyna
11. Kalkowska Genowefa Natalia
12. Klonowski Jerzy Wiesław
13. Kosmala Janina
14. Kotzy Tadeusz
15. Kowalczyk Jadwiga
16. Łysiak Jarosław Jerzy
17. Małkowska Jolanta Beata
18. Mroczka Grzegorz
19. Napiórkowska Jolanta Marzena
20. Olszewska Elżbieta
21. Piaskowska Agnieszka
22. Piechota Waldemar Czesław
23. Piechota Adam Jerzy
24. Ramotowski Zbigniew
25. Ruda Michał
26. Rudak Antoni
27. Smolińska Jolanta Maria
28. Straszewicz Tadeusz
29. Straszewicz Elżbieta
30. Szczepańska Anna Antonina
31. Szewczyk Zbigniew Piotr
32. Szustak Elżbieta
33. Tomaszewski Lech Stanisław
34. Tonkowicz Irena
35. Ważna-Rutecka Bronisława Katarzyna
36. Wigurska Wiesława
37. Wiśniewski Tadeusz
38. Wróblewska Romualda
39. Zawadka-Żyruń Marzena
40. Żuchowska Aleksandra
41. Życki Wojciech

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info