BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200034

UCHWAŁA NR XVI/380/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz ustalenia jego warunków pracy i płacy
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 lipca 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/379/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu.
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/378/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zawarcia porozumień z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie dofinansowania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/377/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów z obszarów wiejskich , uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.
Z dnia: 24 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/376/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Elblągu.
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/375/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa umowy zamiany nieruchomości.
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/374/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Elblągu przy ul.Stawidłowej 12c-12d
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/373/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Grunwaldzkiej
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/372/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Elblągu.
Z dnia: 24 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/371/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Elblągu.
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/370/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2004r.
Z dnia: 24 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/369/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: podjęcia działań związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/368/2004 RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU
W sprawie: rozpatrzenia zasadności skargi Pana Zbigniewa Żbikowskiego.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/367/2004 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/366/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: Powołania Elbląskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/365/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 3 czerwca 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/364/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmian do Statutu Miasta Elbląg.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/363/2004RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” w Elblągu .
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/362/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Portowej 5 w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/361/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: ustanowienia hipoteki zwykłej na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 2-6.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/360/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Grochowskiej 35
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/359/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/358/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca organizację zakładu szkolnego.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/357/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/356/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca orzeczenie organizacyjne Zespołu Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/355/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przekształcenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/354/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/353/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu w sprawie powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/352/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/351/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: założenia Gimnazjum.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/350/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca organizację zakładu szkolnego.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/349/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/348/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca Akt Założycielski powołujący Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/347/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przekształcenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/346/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca orzeczenie organizacyjne.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/345/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/344/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca akt założycielski powołujący Zespół Szkół Technicznych
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/ 343 / 2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: założenia Technikum.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/342/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Elblągu.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/341/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/340/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w placówkach dziennego pobytu Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/339/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej 49 w Elblągu
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/338/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/337/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dzieci, osób pełnoletnich lub ich rodziców z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/336/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/335/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/334/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/333/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Kryte sztuczne lodowisko przy ul. Karowej w Elblągu"
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/332/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/331/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2004r.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/330/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2004r.
Z dnia: dnia 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/329/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2004r.
Z dnia: 3 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/328/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/270/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/327/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
W sprawie: przyjęcia „Zintegrowanego programu rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004-2013”
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/316/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wniesienia do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu wkładu niepieniężnego.
Z dnia: 08.04.2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/276/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ?Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych?.
Z dnia: 19 lutego 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/325/2004
W sprawie: w sprawie utworzenia, na terenie miasta Elbląg, obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/324/2004
W sprawie: w sprawie zmian w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/277/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Elbląga.
Z dnia: z dnia 19. 02. 2004
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/290/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2003
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/323/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Elblągu
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/322/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/267/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Budżetu miasta Elbląga na rok 2004.
Z dnia: 19 lutego 2004
Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/187/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul. Żeromskiego 22.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
Z dnia: 4 września 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/185/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/163/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Centrum Rehabilitacji w Elblągu ul. Królewiecka 15.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/161/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/162/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/215/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/216/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XI/233/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 27.XI.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r..
    Więcej...

Uchwała Nr XI/230/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r..
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/282/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląga na prawach powiatu
Z dnia: 19.02.2004 r.
Data wejścia w życie: 1 września 2004 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/283/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
Z dnia: 19.02.2004 r.
Data wejścia w życie: 1 września 2004 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/254/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Z dnia: 30 grudnia 2003r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/257/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół nr 2 w Elblągu
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XII/259/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: utworzenia zakładu budżetowego Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XII/258/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała NR XI/240/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych w Elblągu
Z dnia: 27.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała NR XI/241/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Określenia limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w mieście Elblągu w 2004 roku.
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała NR XI/234/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała NR XI/238/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Przekształcenia – reorganizacji zakładu budżetowego „Izba Wytrzeźwień” w Elblągu w jednostkę budżetową „Pogotowie Socjalne” w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr X/215/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Spraw SamorządowychRady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/192/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wstąpienia w mandat radnego
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/216/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XI/229/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląg
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/221/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/154/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej 53c, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Z dnia: 26 czerwca 2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/153/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Elblągu przy ulMalborskiej 53a, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Z dnia: 26 czerwca 2003r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/235/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XI/236/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/239/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Połączenia Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 9 w Elblągu w Zespół Szkół nr 2
Z dnia: 27.11.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/211/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji projektu wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży
Z dnia: 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/193/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: nadania imienia Sybiraków Gimnazjum nr 2 w Elblagu
Z dnia: 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/219/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/217/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie wyborów ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/220/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/218/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/190/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/189/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmiany uchwały ustalenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/180/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Kościoła Chrystusowego w Polsce Rady Administracyjno-Misyjnej w Sopocie, prowa-dzącego działalność charytatywną.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/181/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej, prowadzącego działalność charytatywną.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/149/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wniesienia przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/151/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: 2wniesienia przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Tramwaje Elbląskie Spółka z o. o. w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/147/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustanowienia na rzecz Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu prawa nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Obrońców Pokoju 40.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/182/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Elblągu.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/148/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wniesienia przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/173/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zarządcy nieruchomościami - MK Firma Handlowo - Usługowa.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/172/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/174/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Procedury uchwalania budżetu.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr IX/171/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmieny uchwały w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/170/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmieny uchwały w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/188/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników Sądu Rejonowego w Elblągu i Sądu Okręgowego w Elblągu
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/184/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/176/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/175/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Przystąpienia do spółki prawa handlowego pod firmą: „Warmińsko-Mazurski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na prawach wspólnika założyciela.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/157/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Nabycia 8.754 udziałów od Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej Sp. z o.o.
Z dnia: 26.06.2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/156/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg.”
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/152/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wiesienia do spółki Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. w Elblągu wkładu
Z dnia: 26.06.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/150/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wniesienia do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu wkładu niepieniężnego.
Z dnia: 26.06.2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/146/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zmieny uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/145/2003 Rady Miejskiej w Elblągu oraz uchwała zmieniająca Nr X/210/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga oraz zmieniająca uchwałę Nr VIII/145/2003 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga i nadania jej statutu
Z dnia: 26.06.2003 r. oraz 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/144/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu
Z dnia: 26.06.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

© 2003 Internet-Info