BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200133

Uchwała Nr X/218/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 3A/X

UCHWAŁA Nr X/218/2003 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyborów ławników Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu na kadencję 2004 - 2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070; Nr 154, poz. 1787; z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławników Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu na kadencję lat 2004 -2007 wybrani zostali:

1. Boniecka Elżbieta
2. Brzozecki Jan Piotr
3. Burkowiecka Ewa Wiesława
4. Ganczewska Halina
5. Górka Anetta Agnieszka
6. Haluszka Elżbieta
7. Hinc Gerard
8. Iwańczuk Leszek
9. Jaroszek Piotr
10. Kalinowska Halina
11. Kozłowicz Aleksander
12. Krygier Danuta Janina
13. Kufeldt Modesta
14. Lewandowska Bożena
15. Olejnik Janina Barbara
16. Ostaszewska-Pluta Tamara
17. Prokurat Grażyna Ewa
18. Radomska Irena
19. Rekść Ewa Halina
20. Sikorska-Cysarz Mirosława
21. Sobczak Bożena Grażyna
22. Stankiewicz Zenon
23. Szczepańska Barbara
24. Wojtaś Andrzej
§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info