BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233111

OPINIA URBANISTYCZNA w zakresie możliwości zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 4
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73.
WNIOSEK powinien zawierać:
- oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy ewidencyjnej,
- podanie adresu nieruchomości objętej wnioskiem, podanie numerów geodezyjnych działek,
- opis planowanej inwestycji: charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia obiektów, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, dane charak-teryzujące jej wpływ na środowisko, potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej itp.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_4.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: czwartek, 22 stycznia 2004, godz. 08:29
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info