BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200104

Uchwała Nr X/215/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/ 215 /2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 października 2003 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w ElbląguNa podstawie § 47 ust. 3 Statutu Miasta Elbląga (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 18, poz. 298 z 2003 r.) ? Rada Miejska w Elblągu

uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się radnego Jana WITKOWSKIEGO na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Janusz NOWAK
© 2003 Internet-Info