BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233082

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA WYDANIA DUPLIKATU
Dokumenty:

Przedsiębiorca starając się o wydanie duplikatu zaświadczeń lub decyzji powinien wystąpić do organu ewidencyjnego z podaniem o wydanie duplikatu takiego dokumentu.

Opłaty:

Znaki opłaty skarbowej w wysokości 8,00 zł. należy umieścić na podaniu.

Termin:

Organ ewidencyjny duplikat zaświadczeń lub decyzji wydaje bez zbędnej zwłoki (z reguły dzień następny po złożeniu podania)

Sposób odbioru dokumentu:

Przedsiębiorca po odbiór duplikatu winien stawiać się do ewidencji działalności gospodarczej osobiście z dowodem osobistym lub za pośrednictwem pełnomocnika z potwierdzonym pełnomocnictwem notarialnym i dowodem osobistym, a także w przypadku złożenia osobistego przez przedsiębiorcę zgłoszenia organ ewidencyjny może duplikat wysłać listownie pod wskazany adres.
© 2003 Internet-Info