BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137268

Preferencje dla Przedsiębiorców chcących podjąć działalność gospodarczą w Elblagu
Z dnia: 01.02.2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
I. Udogodnienia formalno-prawne w pozyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych dla prowadzenia inwestycji
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- pozwolenia na budowę

II. Zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Elbląga wynikające z obowiązującego prawa lokalnego stanowionego przez Radę Miejską.

1. Zwolnienia te dotyczące roku podatkowego 2004 na podstawie uchwały Rady miejskiej Nr XII/245/2003 z dnia 30.12.2003r., obejmują m.in.

– grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące w posiadaniu podmiotów rozpoczynających w bieżącym roku nową działalność gospodarczą ,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części nabyte przez podmiot w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej.
Zwolnienia te proponowane będą inwestorom także w latach kolejnych

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na okresy wieloletnie tj. 5 lub 10 lat, na podstawie uchwały Rady miejskiej Nr II/18/2002 z dnia 5.12.2002r.

gruntów , budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będących w posiadania przedsiębiorców w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków :
- nabycia na własność lub użytkowanie wieczyste bądź wydzierżawienie na okres powyżej 10 lat z prawem zabudowy gruntów niezabudowanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- wzniesienia na tym gruncie nieruchomości budynkowej służącej prowadzeniu działalności
- zatrudnienia wymaganej liczby pracowników.
Takie same preferencje dotyczą gruntów, budynków i budowli nabytych w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym .

III. Preferencje związane z podjęciem działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Elbląg

ULGI DLA INWESTORÓW
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje inwestorom ulgi podatkowe w ramach pomocy publicznej udzielanej przez państwo. Podstawą prawną udzielania pomocy jest znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych i ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Pomoc publiczna dostępna w strefie to tzw. pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom na :
- wspieranie nowych inwestycji
- tworzenie nowych miejsc pracy
Udzielana jest ona w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
© 2003 Internet-Info