BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170970

Referat Gospodarki Terenami I Wywłaszczania Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu: Krystyna Czerniak
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 37, +48 (0..55) 239 31 87
Lokalizacja Budynek B
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail geodezja@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne:

1. Występowanie do Sądu o wydanie orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca.

2. Naliczanie opłat adiacenckich spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta.

2. Wywłaszczanie nieruchomości.

3. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.

4. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste.

5. Orzekanie o przyznaniu prawa wieczystego użytkowania gruntów i o zwrocie budynków (nieruchomości Skarbu Państwa).

6. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym.

7. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. nieruchomości Skarbu Państwa).

8. Wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości.

9. Zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą – wydawanie zaświadczeń oraz umieszczanie na oryginale zaświadczenia adnotacji o nabyciu nieruchomości.
© 2003 Internet-Info