BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170979

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 10, +48 (0..55) 239 31 09
Lokalizacja Budynek główny "A", Parter pokoje 108 - 110
Fax +48 (0..55) 239 33 20
Zakres obowiązków:
1. Zapewnienie w Urzędzie ochrony informacji niejawnych,

2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych,

3. Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6. Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7. Przeprowadzanie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg zasad określonych odrębną ustawą,

8. Współpraca w realizacji zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

9. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

10. Podejmowanie działań wyjaśniających naruszenie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,

11. Prowadzenie postępowań sprawdzających w celu ustalenia czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy,

12. Prowadzenie kancelarii tajnej, w tym zadań związanych z koordynacją ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
© 2003 Internet-Info