BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233117

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 10
REGULACJA PRAWNA: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz.1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73
ZGŁOSZENIE powinno zawierać:
1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) termin rozpoczęcia,
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) w zależności od potrzeb podpisane odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi,
5) dla robót budowlanych określonych w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 – projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz
z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
6) dla robót budowlanych określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Do wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_10.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: środa, 14 stycznia 2004, godz. 13:25
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info