BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200159

Uchwała Nr VIII/144/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu
Z dnia: 26.06.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 5 c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65 ) uchwala się, co następuje:


§ 1
Zawiadamia się Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu z dniem 31 grudnia 2003 r.

§ 2
Zawiadamia się rodziców dzieci korzystających z Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu o zamiarze jej likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Likwidacja Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu spowodowana jest niewystarczającym wykorzystaniem jej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W bursie przebywa zaledwie 19 wychowanków a budynek przystosowany jest do przyjęcia 150 uczniów. Dalsze utrzymywanie placówki jest nieuzasadnione zarówno ze względów społecznych, jak też ekonomicznych. Miasto nasze, będąc organem prowadzącym dla trzech pozostałych burs (Bursy Szkolnej Nr 2, 3, 4) i internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych, dysponuje 400 miejscami i bez żadnych problemów zabezpieczy pobyt wszystkim zainteresowanym.
Pracownicy Bursy Szkolnej Nr 1 w Elblągu znajdą zatrudnienie u nowego pracodawcy, który w budynku bursy zamierza utworzyć Środowiskowy Hufiec Pracy.
© 2003 Internet-Info