BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233106

WNOSZENIE REKLAMACJI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW MIASTA ELBLĄG
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze,
2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
4) ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Postępowanie: (pok. 95, tel. 239-30-95)

Reklamację wnosi się pisemnie (lub ustnie do protokołu) Prezydentowi Miasta Elbląg, który w terminie 3 dni wydaje w sprawie decyzję.

Podanie i decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.
© 2003 Internet-Info