BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170975

Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 05, +48 (0..55) 239 31 06
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wsm@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja :

1) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

2) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Wskazywanie osób uprawnionych do zawarcia umów najmu w wyniku prowadzonych postępowań oraz na podstawie list przydziału lokali mieszkalnych.

3. Kontrola wykorzystania lokali w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta.

4. Prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji i eksmisji z lokali na podstawie wyroków sądowych oraz obowiązujących ustaw.

5. Opracowywanie analiz potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej z uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszych warunkach.

6. Współpraca z Zespołem Doradczym powołanym przez Prezydenta Miasta w zakresie opiniowania list przydziału lokali mieszkalnych.

7. Wskazywanie do adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (strychów, pralni, suszarni i lokali użytkowych) na mieszkania oraz mieszkań na lokale użytkowe.

8. Wydawanie zezwoleń na dokonanie zamiany mieszkań.

9. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w zakresie nieruchomości przekazanych w administrowanie oraz realizacji uprawnień właścicielskich we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina jest współwłaścicielem.

10. Prowadzenie postępowań w zakresie rozwiązywania umów najmu lokali podlegających przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie orzeczeń sądów powszechnych.

11. Nadzór nad realizacją polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy oraz w zasobach ETBS Spółka z o.o.

12. Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem oraz rozkładaniem na raty należności pieniężnych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

13. Sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
© 2003 Internet-Info