BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52071

Stały rejestr wyborców
Stały rejestr wyborców obejmuje stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby (obywateli polskich - rejestr A oraz obywateli UE - rejestr B), którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
W rejestrze wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
© 2003 Internet-Info